Kontakt

Skontaktuj się, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Adres i dane Fundacji

Fundacja TAURON
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

e-mail: biuro@fundacjatauron.pl
tel: 572 889 450

Wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000418534

NIP: 954 273 76 29
REGON: 242918271

Nr rachunku:
44 1240 6292 1111 0010 4545 5428