Obszary działania

Dowiedz się czym dokładanie zajmuje się Fundacja TAURON. Jakie zadania realizuje na co dzień. 
Fundacja TAURON w ramach swoich działań realizuje:

  • Pozyskuje i gromadzi środki finansowe i zasoby materialne dla realizacji celów Fundacji

  • Tworzy programy stypendialne i udziela wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży.

  • Wpiera organizacyjne, rzeczowo i finansowo podmioty prowadzące działalność zbieżną z celami Fundacji.

  • Udziela pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom.

  • Prowadzi i wspiera kampanie prospołeczne.

  • Prowadzi i wspiera akcje szkolne i informacyjne.

  • Organizuje lub finansuje imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne lub kulturalne.

  • Organizuje lub wspiera inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

  • Propaguje i rozwija ideę wolontariatu pracowniczego.

  • Wspiera (finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub prawnie) organizacje, firmy i osoby prywatne w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.

Uzyskaj pomoc

Co zrobić, aby otrzymać pomoc od Fundacji TAURON? Zapoznaj się z procedurą przyznawania pomocy.