Obszary działania

Dążymy do tego, by koncentrować pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Bezpośrednio z misji i wizji Fundacji TAURON wynikają nasze główne statutowe cele. Zobacz, czym się zajmujemy! 
Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Realizujemy projekty wspierające edukację – dbamy o rozwój młodych talentów. Działamy na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Koncentrujemy się na:
  • działalności charytatywnej,

  • ochronie i promocji zdrowia,

  • działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie,

  • udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom,

  • prowadzeniu i wspieraniu kampanii społecznych, edukacyjnych i informacyjnych, a także działań z zakresu społecznej odpowiedzialności Grupy TAURON

  • tworzeniu programów stypendialnych podnoszących jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Uzyskaj pomoc

Co zrobić, aby otrzymać pomoc od Fundacji TAURON? Zapoznaj się z procedurą przyznawania pomocy.