Wspieramy

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie  ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Obszary działania

Dowiedz się czym zajmuje się Fundacja TAURON w ramach swoich działań.

Realizowane projekty

Dowiedz się o aktualnie realizowanych projektach przez Fundacje TAURON.

Typy wspieranych projektów

Sprawdź w jaki sposób Fundacja TAURON realizuje swoje cele oraz jakie typy projektów wspiera.