Projekty realizowane

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o działaniach Fundacji TAURON? Poznaj szczegóły realizowanych przez nas projektów oraz poznaj naszych podopiecznych. 
 • Akcja Domy Pozytywnej Energii skierowana jest do całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu działania Grupy TAURON. Celem akcji jest poprawienie warunków życia dzieci z domów dziecka.
  Za jej organizację odpowiadają wolontariusze Fundacji TAURON, działający w ramach wolontariatu pracowniczego.   

  Pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku. Od tego czasu akcja cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród uczestników, jak i władz lokalnych. Na początku była prowadzona na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, od 2011 r. jest organizowana na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląs
  kiego, małopolskiego i podkarpackiego. Projekt został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”.

  W 2015 roku mieszkańcy placówek opiekuńczo-wychowawczych zostali zaproszeni do udziału w 11. już edycji akcji organizowanej w nowej formule. Jej temat brzmiał: „Dzielimy się pozytywną energią”. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu w 2015 roku i opisaniu w formie raportu działania, którego celem była współpraca i integracja wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 
  ze społecznością lokalną. Mogło ono mieć charakter jednorazowy i zostać przygotowane na potrzeby akcji, mogło też być kontynuacją wcześniej prowadzonej aktywności. Mogła to być aktywność na rzecz najbliższego otoczenia, np. sąsiadów, seniorów, dzieci lub młodzieży, zwierząt w schroniskach itd. Efekt był imponujący. Dzieci biorące udział w akcji Domy Pozytywnej Energii przeprowadziły w 2015 roku ponad 60 inicjatyw na rzecz seniorów, dzieci, zwierząt i otaczającej przyrody.

  Impreza finałowa odbyła się 6 października w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Na uczestników czekało wiele atrakcji: m.in. warsztaty z elektrycznością, warsztaty chemiczne, odkrywanie tajników robotyki i oczywiście zwiedzanie Muzeum Energetyki oraz spotkanie z paraolimpijczykami. I to właśnie w Łaziskach Górnych zostało ogłoszonych pięciu laureatów 11. edycji akcji. Zwycięzcy, oprócz tytułu Dom Pozytywnej Energii, zdobyli nagrodę finansową - 50 tysięcy złotych każdy.

  Temat przewodni akcji Domy Pozytywnej Energii w 2016 roku brzmi: „Nasze szlaki z pozytywną energią”. Zadaniem uczestników będzie zaproponowanie trasy 1-dniowej wycieczki po okolicy (w promieniu ok. 50 km od miejsca zamieszkania) i zaprezentowanie odkrytych przez siebie mało znanych miejsc, ciekawych pod względem krajobrazowym, ważnych dla regionu lub jego historii, wartych pokazania i poznania przez innych. Na przygotowanie i przesłanie prac uczestnicy będą mieli czas do połowy lipca. Laureatów poznamy podczas imprezy finałowej we wrześniu.

   
  Szczegóły na temat projektu i regulamin znajdują się na stronie
  www.domypozytywnejenergii.com.pl

 • W Polsce co godzinę jest stawiana komuś diagnoza: białaczka. Słyszą ją zarówno dorośli, młodzież, jak i rodzice małych dzieci. Tylko niewielka część chorych znajduje dawcę wśród rodziny. Dla reszty poszukuje się dawcy w rejestrach dawców niespokrewnionych. Szansa na znalezienie „bliźniaka genetycznego” jest nikła – wynosi czasem 1:25 tys., czasem 1:5 mln, ale jest możliwa. Dlatego im więcej potencjalnych dawców, tym większe szanse na znalezienie tego właściwego.  Jednym z celów Fundacji TAURON jest angażowanie się w projekty istotne społecznie, a do takich należy dawstwo szpiku kostnego. Projekt „Bohaterowie z dnia na dzień” wpływa na rozszerzenie bazy dawców szpiku i równocześnie umożliwia angażowanie pracowników w rozwój organizacji odpowiedzialnej społecznie.

  Projekt „Zostań bohaterem – masz to we krwi”, którego celem jest zachęcenie i umożliwienie pracownikom przyłączenia się do bazy dawców szpiku kostnego, rozpoczął się w Grupie TAURON w 2012 r. Pierwszy firmowy Dzień Dawcy zorganizowano w centrali Grupy, spółce TAURON Polska Energia w Katowicach. W jego trakcie do bazy potencjalnych dawców szpiku przystąpiło 30 proc. pracowników. Pierwsza akcja miała charakter pilotażowy. Jej efekty były sygnałem, że warto kontynuować projekt w pozostałych spółkach Grupy TAURON oraz podczas wydarzeń sponsorowanych przez TAURON (GOPR, TAURON Nowa Muzyka, Lato z energią, Festiwal Energii). Do projektu kolejno przyłączyły się: TAURON Ciepło, TAURON Wydobycie, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Dystrybucja. Dzięki naszym działaniom baza wzbogaciła się już o ponad 3,7 tys. osób.

  Założeniem projektu jest zbudowanie bazy wiedzy i dostarczenie pracownikom wyczerpujących informacji na temat dawstwa szpiku, Dni Dawcy poprzedzają dwumiesięczne akcje informacyjno-edukacyjne, w ramach których pracownicy otrzymują pakiet danych dotyczących problemu dawstwa szpiku. Fundacji TAURON zależy na umożliwieniu pracownikom podjęcia przemyślanej i świadomej decyzji, dlatego mogą oni zadawać wszelkie pytania, wykorzystując specjalnie uruchomione przez partnera merytorycznego akcji, Fundację DKMS Polska, kanały – adres e-mail oraz numer telefonu.