Celem Fundacji TAURON jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej w zakresie m.in.: działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Realizujemy projekty wspierające edukację – dbamy o rozwój młodych talentów. Działamy na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, działająca w oparciu o pozyskane środki oraz działania dobroczynne pracowników, podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego.
Pełen zakres działania fundacji znajdziesz tutaj.
 

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat Fundacji TAURON.  

Barbara Stefaniak - Gnyp             Prezes Fundacji

Magdalena Szymczuk                   Wiceprezes Fundacji

Anna Rutkowska                              Wiceprezes Fundacji  

Aleksander Awdziejczyk

Paweł Jabłoński

Mirosław Brzuśnian