Celem Fundacji TAURON jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy i organizacji wolontariatu.

Jest to fundacja korporacyjna, działająca w oparciu o pozyskane środki oraz działania dobroczynne pracowników, podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego. 

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat Fundacji TAURON.  

Barbara Stefaniak - Gnyp             Wiceprezes Zarządu, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Fundacji
 

Aleksander Awdziejczyk

Paweł Broniewski

Paweł Jabłoński

Waldemar Sopata

Poniżej znajdziesz dokumenty Fundacji: