O Fundacji TAURON

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby społeczne oraz przyjęcie pełnej odpowiedzialności za środowisko naturalne wpisane jest w strategiczną działalność Grupy TAURON i realizowane na wielu płaszczyznach, w tym również za pomocą Fundacji TAURON.

Profil działalności Fundacji TAURON wyznacza:

Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030
Statut Fundacji TAURON

Fundacja działa od 20 kwietnia 2012 roku. Poznajmy się bliżej! 

Fundacja w liczbach

  • 10 lat działania

  • 93 projekty społeczne zrealizowane w 2021 roku
Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Realizujemy projekty wspierające edukację – dbamy o rozwój młodych talentów. Działamy na rzecz pracowników Grupy TAURON i ich rodzin. 

Pomagamy dzieciom oraz młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wspieramy ich i  chronimy przed wykluczeniem społecznym.
Działamy na rzecz klubów sportowych w małych miejscowościach po to, by najmłodsi mogli rozwijać się w sportowym duchu pozytywnej rywalizacji.
Wspieramy edukację na wszystkich szczeblach - dostarczamy do szkół pomoce naukowe, angażujemy się w pomoc przy organizacji konkursów tematycznych i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. 


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, działającą w oparciu o pozyskane środki oraz akcje podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego w Grupie TAURON.