Ludzie Fundacji

Poznaj bliżej nasz zespół.

Barbara Stefaniak - Gnyp Prezeska Fundacji 
Barbara Cebula Wiceprezeska Fundacji
Justyna Łukawska Wiceprezeska Fundacji

Aleksander Awdziejczyk

Paweł Jabłoński

Mirosław Brzuśnian