Ludzie Fundacji

Poznaj bliżej nasz zespół.

Barbara Stefaniak - Gnyp             Prezes Fundacji

Magdalena Szymczuk                   Wiceprezes Fundacji

Anna Rutkowska                              Wiceprezes Fundacji  

Aleksander Awdziejczyk

Paweł Jabłoński

Mirosław Brzuśnian